News · Forum · Redakcja · Kontakt
» Rocznik 1980
IVa
IVb
IVz


Menu główne
Absolwenci roku 1982 - IVa
Lista obecności
1. Andraka Małgorzata
2. Antonowicz Beata
3. Bagińska Barbara
4. Bielawiec Dariusz
5. Borawski Krzysztof
6. Chojnowska Dorota
7. Czaplicki Marek
8. Dmitruk Janusz Leszek
9. Filipowicz Mirosław
10. Golecka Anna
11. Gołek Beata Jolanta
12. Klim Elżbieta
13. Kotuk Dorota
14. Kreczman Jolanta Maria
15. Krzywosz Elżbieta
16. Lipiszko Jan
17. Lisiewicz Zbigniew
18. Mroczko Barbara
19. Niemotko Zofia
20. Olechno Anna
21. Pełszyński Wojciech
22. Piechowska Alina
23. Powalska Anna Marianna
24. Pużewska Małgorzata
25. Radziwon Danuta
26. Rafałowska Jolanta
27. Rakowska Beata
28. Ruszczyk Małgorzata
29. Rutkowska Katarzyna
30. Rzepa Jolanta
31. Sierba Bogdan Kazimierz
32. Szklarzewski Lech
33. Wierzbicka Małgorzata
34. Wojtach Bożena
Absolwenci roku 1982 - IVb
Lista obecności
1. Aleksiej Katarzyna
2. Bagiński Jarosław
3. Borkowska Anna
4. Czarniecka Ewa
5. Grzegorczyk Zenon
6. Halicka Dorota
7. Jagodyński Wiesław
8. Jankowska Agata
9. Kakareko Elżbieta
10. Kapica Robert Henryk
11. Karp Elżbieta
12. Klecyngier Tomasz
13. Kłubowicz Marta Maria
14. Kosakowska Wiesława
15. Kuc Jan
16. Kulikowski Marian
17. Łuszcz Jarosław
18. Magnuszewski Piotr
19. Minkiewicz Barbara Jolanta
20. Ołdakowska Ewa Teresa
21. Pacuk Elżbieta Teresa
22. Polkowski Stanisław
23. Rostek Mirosława Jadwiga
24. Rudzińska Jadwiga
25. Rutkowska Elżbieta Maria
26. Sawoń Małgorzata
27. Szeszko Małgorzata
28. Śliwińska Małgorzata
29. Zabłudowska Katarzyna
30. Zyskowska Ewa
31. Żak Cezary
Absolwenci roku 1982 - IVz
Lista obecności
1. Bielawiec Marek
2. Buńkowski Andrzej
3. Ciupa Regina
4. Dzieszuta Krystyna
5. Grzegorczyk Lila
6. Gibulska Anna
7. Joświg Helena
8. Mroczko Danuta
9. Magnuszewska Elżbieta
10. Mieńko Bogumiła
11. Okołowicz Elżbieta
12. Pawełko Halina
13. Sionkowski Robert
14. Siemionkowicz Bożena
15. Smółko Wojciech
16. Stasiełuk Teresa
17. Stankiewicz Małgorzata
18. Świderska Elżbieta
19. Tekień Ewa
20. Tynecka Grażyna
21. Wasilewska Bronisława
22. Wroceńska Halina
23. Zawadzka Wiesława
24. Zembrowski Roman
25. Życzewska Jolanta